header image
 

All posts in Únor, 2014

Prostřednictvím výukového pořadu pana Libora Marka se děti podívaly do historie vzdálené několik set let. Pan Libor Marek působí jako regionální historik i jako průvodce Českým lesem. Stojí u zrodu historicky prvního filmu o hradě Roupově.
Právě na toto téma si přišel s dětmi povídat.

Děti mohly vidět, jak hrad vypadal v době největší slávy, kde byly vstupní brány, hradní věže, studna nebo černá kuchyně. Vyprávění bylo poutavé, místy možná i tajuplné a strašidelné. Naopak legrační se zdála chlapecká a dívčí jména používaná v tehdejších dobách. Těžko si můžeme představit, jak by se nám žilo s takovým jménem jako například Hněvsa, Protiva, Mikšík, Smyl, Vracka, Machna, Kunigunda, Přibka či Valburga.

Velká pozornost patřila modelům hradů Roupov i Přimda. Oba hrady můžeme dnes totiž spatřit už jen jako zříceniny.

Do rukou se nám dostaly mince. Brakteát z doby vlády Přemysla Otakara II., florén Jana Lucemburského, pražský groš z doby Václava II. nebo Ludvíka Jagellonského, pěkný byl i denár Boleslava I., dukát Karla IV. či Albrechta z Valdštejna, nechyběl ani tolar Rudolfa II. a další.

Z přednášky jsme si odnesli ponaučení, že jestliže chceme něčeho dosáhnout, musíme za tím jít. Nereptat, být trpělivý, ctižádostivý a řídit se heslem: “CHTĚL BYCH, neznamená nic, ale CHCI dělá divy…“
Podívejte se do Fotogalerie.

POZVÁNKA zápis do MŠ

Témata dopravní výchovy jsou začleněna do ŠVP již od mateřské školy.
Máte-li zájem vědět, co se žáci ve škole učí, čtěte dále a jen tak pro sebe si udělejte úsudek o tom, co je ve vašem okolí dodržováno, co respektují a jaký příklad dávají svým dětem rodiče.

Cíle dopravní výchovy:

bezpečné chování dětí v silničním provozu
umění předvídat rizika, vyhodnocovat situace a vhodně jednat
získání a utváření návyků do budoucna
naučit děti vážit si života a chránit jej
získání pozitivního životního stylu na silnicích
Co mají znát a umět děti předškolního věku:

získat vědomosti a zkušenosti z oblasti dopravní výchovy k vytváření správných návyků, vztahů k okolí a k lidem, vštěpovat jim ukázněnost, vztah ke zdraví, opatrnost
rozvíjet vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých situacích (dopravních), tj. paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost,ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru a čase, vnímání nebezpečí, výcvik prospěšný jejich bezpečnému pobytu venku, v silničním provozu
Co mají umět žáci 1. stupně:

Společné pro 1. – 5. ročník

bezpečná cesta do školy
chůze po chodníku, stezka pro cyklisty
bezpečné přecházení vozovky na rovném a přehledném úseku, po přechodu pro chodce, nadchodu a podchodu
význam světelných signálů pro chodce
schopnost rozeznat nebezpečná místa
nebezpečná místa pro přecházení vozovky
vidět a být viděn , chování za snížené viditelnosti
základní dovednosti na kole, jízda na chodníku s rodiči, užívání cyklist. přilby
bezpečné chování v automobilu – autosedačky a bezpečnostní pásy, působení na rodiče
zásady bezpečného chování v hromadné dopravě (nastupování, vystupování, chování při jízdě, chování na zastávce)
bezpečná místa pro hry dětí, sáňkování, lyžování
Navíc pro 2. ročník a výše

chůze po silnici (krajnice – vozovka), nebezpečná místa pro chůzi po silnici
chůze přes železniční přejezd bez závor i se závorami
nebezpečí, která hrozí chodcům za snížené viditelnosti
druhy hromadné dopravy
vidět a být viděn – reflexní materiály za snížené viditelnosti
zásady bezpečného chování v automobilu – autosedačky a bezpečnostní pásy
způsoby pomoci starým a nemocným lidem v prostředích hromadné dopravy
zásady kázně a ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu (nepřekážet, neomezovat, neohrožovat ostatní)
výcvik základních dovedností na kole – přilba
Navíc pro 3. ročník a výše

doplňovat zásady správného chování chodce
místa a úseky, kam je chodcům vstup zakázán
vidět a být viděn – reflexní materiály za snížené viditelnosti
zásady bezpečného chování v automobilu – autosedačky a bezpečnostní pásy
světelné signály a pokyny policisty v silničním provozu
pravidla pro bezpečnou jízdu na in-line, skateboardu a koloběžce
vozidla se zvláštními výstražnými znameními a reakce na tyto signály
první pomoc – způsob přivolání první pomoci při dopravní nehodě, ošetření drobných poranění
Navíc pro 4. a 5. ročník a výše

upevňovat zásady správného chování chodce a cyklisty
výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro cyklisty (vyjíždění, jízda u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování, jízda přes křižovatku atd.)
povinné vybavení jízdního kola
jízda na kole samostatně (bez doprovodu)
první pomoc v improvizovaných podmínkách
zdroj: ŠVP ZŠ a MŠ Lužany, http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova

S pohádkou určenou pro děti předškolního a mladšího školního věku nás navštívilo divadélko Jihlava.
Podívejte se do fotogalerie.

Jídelní lístek