header image
 

All posts in Duben, 2014

Zdravé zuby
Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

Díky partnerům existuje program již 14 let. Za tuto dobu se stal již tradiční součástí výchovy ke zdraví.

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 jsme nejdříve besedovali se studentkami Lékařské fakulty Plzeň
o čištění zubů. Studentky zubního lékařství uspořádaly pro žáky ZŠ velice poutavou přednášku uzpůsobenou věku posluchačů o zubech a hygieně ústní dutiny. Nejprve se děti pohádkou seznámily s tím, co zdravému chrupu prospívá a co mu škodí. Poté se seznámily s odbornou terminologií, částmi zubu, stavbou chrupu a na závěr si prakticky vyzkoušely čištění zubů pod jejich odborným dohledem.
Žáci plnili po přednášce úkoly z projektu Zdravé zuby.
Foto ve Fotogalerii.

Exkurze do Techmanie

Dopravní výchova
Náplň v jednotlivých ročnících je přizpůsobena věku a dosavadním znalostem dětí. Žáci poznávali a zařazovali dopravní prostředky, seznamovali se s dopravními značkami a pravidly silničního provozu týkajícími se chodců, řešili dopravní situace týkající se cyklistů, provoz na křižovatkách, upevňovali si znalosti o správném vybavení jízdního kola
a upřesňovali správný význam a použití dopravních značek.
Praktickou jízdu zručnosti plní žáci na dopravním hřišti v Blovicích .
Dopravní tématika je žákům podávána hravou a zábavnou formou, znalosti byly prověřovány formou soutěží jednotlivců i družstev a v závěru vyhodnoceny.Téma dopravní výchovy se prolínalo různými vyučovacími předměty, např. českým jazykem, prvoukou, matematikou, pracovními činnostmi, hudební či výtvarnou výchovou.

Dopravní výchova
Foto ve Fotogalerii.

V-životě-člověka-mohou-nastat-neočekávané-mimořádné-události