header image
 

All posts in Červen, 2014

Děkujeme všem rodičům za přízeň a podporu v letošním školním roce.

Foto ve Fotogalerii.

Ve čtvrtek 12. 6. 2014 jsme navštívili zámek Zbiroh.
Autobus nás dovezl na parkoviště pod zámkem, ale odtud to bylo ještě pěkných pár kroků do kopce. A protože jsme měli dost času, obešli jsme rozlehlé zámecké panství celé kolem dokola.
Při prohlídce zámku děti ukázaly, že umí znalosti z vlastivědného – dějepisného učiva uplatnit i v praxi a nebojí se ukázat, že něco znají.
Poslední zastávkou bylo obchodní centrum Olympie v Plzni, kde se děti osvěžily a schovaly před únavným horkem. A pak už hurá domů…
Výlet se podařil na jedničku.
Foto ve Fotogalerii.

Každoročně se děvčata z kroužku Šikovné ruce – Rozárky pod vedením paní Hany Lindnerové zúčastňují soutěže Řemeslo má zlaté dno. Letos získala Veronika Šalomová 3. místo za maketu dortu „Sladký sen“. Vyhlášení výsledků se zábavným programem proběhlo 10. 6. 2014 v Techmania Science Centru v Plzni. Gratulujeme!
Již pátým rokem byly oceněny výrobky žáků zaslané do rukodělné soutěže pořádané Plzeňským krajem „Řemeslo má zlaté dno“. Slavnostní předání cen proběhlo v plzeňské Techmánii Science Center.
Foto ve Fotogalerii.

Na stránkách http://www.regionplzen.cz/ si můžete přečíst:
Plzeňský kraj v letošním roce vyhlásil již pátý ročník rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“.
Soutěžilo se celkem ve třech věkových kategoriích:
1. kategorie: 1. – 5. ročník základních škol
2. kategorie: 6. – 9. ročník základních škol
3. kategorie: 1. – 2. ročník středních škol
Cílem soutěže je popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol, zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání a motivace žáků studovat tyto obory na středních školách. Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech škol na území Plzeňského kraje.
Žáci do soutěže zasílali různé typy vlastních výrobků, jako jsou hračky, suvenýry, vyučovací pomůcky, oděvní doplňky, vybavení domácnosti, hlavolamy apod. Podmínkou účasti bylo vlastnoruční vytvoření výrobku bez pomoci dospělých. Technika zhotovení nebyla omezena. Stroje se však mohly používat pouze pod dohledem dospělých. Každá škola, jejíž žáci se chtěli soutěže zúčastnit, musela nejpozději do 25. dubna 2014 uspořádat školní kolo, kde v každé z obsazených věkových kategorií vybrala jednoho vítěze, který postoupil do krajského kola.
Krajského kola soutěže se zúčastnilo 51 škol z celého Plzeňského kraje se 78 výrobky. To proběhlo v květnu ve Středisku služeb školám v Plzni. Dne 13. května 2014 zasedla odborná porota, která vybírala ze 69 soutěžních výrobků a určila pořadí prvních tří vítězných výrobků v každé soutěžní kategorii. Následně 13. – 23. května 2014 proběhla v rámci krajského kola soutěže v zasedací místnosti Střediska služeb školám výstava soutěžních prací. Návštěvníci mohli svými hlasy rozhodnout o udělení Ceny diváka.
V každé kategorii obdrží vítěz notebook, 2. místo bude oceněno chytrým telefonem a 3. místo digitálním fotoaparátem. Žáci ocenění Cenou hejtmana Václava Šlajse, Cenou náměstka hejtmana oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Jiřího Stručka a Cenou odboru školství, mládeže a sportu KÚPK obdrží tablet, za Cenu diváka dostanou žáci digitální fotoaparát.
V plzeňské Techmánii Science Center o.p.s. se uskutečnilo slavnostní předání cen vítězům. Sem byla také přesunuta výstava všech soutěžních výrobků.

V jednotlivých kategoriích byly uděleny tyto ceny:
I. kategorie: (1. – 5. ročník ZŠ) – 22 výrobků
Umístění Název práce Jméno a příjmení autora Název školy
1. místo Dřevěný betlém Kevin Kristl Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
2. místo Krmítko s ptáky Jakub Hájek Základní škola Nýrsko, Školní ulice příspěvková organizace
3. místo Sladký sen Veronika Šalomová Základní škola a mateřská škola Lužany, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

II. kategorie: (6. – 9. ročník ZŠ) – 32 výrobků
Umístění Název práce Jméno a příjmení autora Název školy
1. místo Interaktivní mapa Plzně Jan Czapek 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace
2. místo Dvojplošník Lucie Skřipcová Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace
3. místo Ptačí budka Vojtěch Cemper 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace

III. kategorie: (1. – 2. ročník SŠ) – 15 výrobků
Umístění Název práce Jméno a příjmení autora Název školy
1. místo Radiopřijímač pro AM Martin Černý Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
2. místo Zahradní lampa Leoš Vodica Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
3. místo Mnemotechnická pomůcka na principu Archimédova šroubu Jitka Rosenbaumová Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

Cena hejtmana Plzeňského kraje

Název práce Jméno a příjmení autora Název školy

Kazeta dýhovaná s

šachovnicí Michal Berka Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Cena náměstka hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Název práce Jméno a příjmení autora Název školy

Hlavolam – získej kroužky Emil Hofman Střední škola, Oselce 1

Cena odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje

Název práce Jméno a příjmení autora Název školy

Evropská města Michal Zikmund Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15

Cena diváků

Název práce Jméno a příjmení autora Název školy

Když se ruka k ruce vine Adam Hrubý Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15

Poháry Tobiáš Hofman Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Elektrické bludiště Tomáš Dudl Základní škola T. G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace

Udržitelnost projektu Inovace bez legrace

Cílem projektu bylo zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby DUMů,dále pak rozvoj partnerství a síťování, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami; využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech a zlepšování podmínek pro využívání ICT žáky i učiteli a to i mimo vyučování.

V našem projektu jsme se zaměřili na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT technologií. To znamená, že pedagogové tvořili různorodé metodické a výukové materiály, které byly následně ověřeny v hodinách, zveřejněny a sdíleny s ostatními pedagogickými pracovníky. V průběhu vznikl určitý počet sad výukových materiálů. Finanční prostředky byly využity na rozvoj schopností a dovedností pedagogických pracovníků v oblasti ICT technologií. Nadále probíhá zkvalitňování vzdělávání žáků i pedagogů, využívání, případně inovace technického zázemí a realizace nových vyučovacích metod a forem. Cíle projektu byly splněny, všechny klíčové aktivity byly úspěšně zrealizovány, zvýšila se odborná kvalifikace účastníků školení a nejen jich, neboť podpoření zaměstnanci předávají své nabyté znalosti ostatním pedagogickým pracovníkům, kteří nebyli projektem v dané oblasti přímo podpořeni. I nadále rozvíjíme vazbu pedagogů s žáky (ti jsou hlavní cílovou skupinou), dbáme na další rozvoj klíčových kompetencí žáků.

V rámci udržitelnosti zachováváme :

– využití a zkvalitnění ICT ve výuce a při volnočasových aktivitách;

– využívání vyučovacích metod a forem s důrazem na mezipředmětové vazby;

– využívání týmové spolupráce s využitím poznatků a aktivit z realizovaného projektu;

– využíváme zkušeností z organizace a řízení oblastí projektu a využíváme je v dalších

projektech.

Pasování předškoláků2014
Foto ve Fotogalerii.

V úterý 3. 6. 2014 dostaly děti z naší školy dárek ke Dni dětí v podobě divadelního představení “ O zvířátkách na dvoře“.
Foto ve Fotogalerii.