header image
 

All posts in Říjen, 2014

Prohlížejte průběžně dětem vlasy, zda nemají vši!!!

Od 1. 11. 2014 je naše škola zapojena na 9 měsíců jako partner do projektu Kantor ideál.
Projekt KANTOR IDEÁL řeší průběžnou podporu pedagogů při integraci ICT do výuky formou mentoringu a
koučinku a vzdělávání pedagogů zaměřené, jednak na zvýšení kompetencí pro práci s technologiemi, které již
škola vlastní, a dále vytvoření nových kompetencí pro práci s novými technologiemi, které využívají dotyková
zařízení.
Součástí projektu je i systémové vzdělávání ředitelů škol pro využití digitálních technologií v životě školy a
proškolení vedení škol v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Podpora vzdělávání bude řešena současně formou eLearningových kurzů přístupných pro pedagogy
prostřednictvím Learning Management Systému. Uvedený systém bude využíván zároveň jako komunikační
platforma pro cílovou skupinu napříč projektem, tj. bude spojovat pedagogy podle aprobací, zaměření, podle
oborů tak, aby si mohli vyměňovat zkušenosti a poznatky z praxe a diskutovat o průběhu realizace projektu v
jejich škole.
Projekt je zaměřen na malé školy do 200 žáků.

MŠ – přerušení – v roce

Bezpečnostní opatření – otevření budovy školy

Jídelní lístek

Seznam alergenů

V pátek 10. 10. 2014 a v sobotu 11. 10. 2014 – v době konání voleb do obecního zastupitelstva – jsme v sále KD Lužany uskutečnili výstavu prací dětí a žáků školy.
Foto ve Fotogalerii.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-14