header image
 

All posts in Listopad, 2014

Naše škola se zapojila do Programu podpory digitalizace škol
Program podpory digitalizace škol
← Škola dotykem The SCHOOL DANCE →
Realizátorem Programu podpory digitalizace škol 2014/2015 je nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery. Hlavním cílem programu je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru. Do programu se mohou zaregistrovat mateřské, základní a střední školy na území České republiky. Ve školním roce 2014/2015 je program otevřen pro prvních 1000 škol, které se zaregistrují.

Cíle programu:
podpora využívání digitálních technologií ve výuce;
podpora aktivních ředitelů škol a učitelů ve snaze využívat digitální vzdělávací technologie;
popularizace využívání digitálních vzdělávacích technologií mezi učiteli, dětmi, rodiči i veřejností;
podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;
zvyšování motivace firem ke společenské zodpovědnosti.
Výhody programu, které mohou zapojené školy získat:
bezplatný přístup pro celou školu na vzdělávací portál do konce školního roku 2014/2015;
bezplatné akreditované školení zaměřené na práci s digitálním vzdělávacím obsahem a s dotykovými technologiemi;
možnost získání benefitů od partnerů programu;
možnost zapojení se do soutěží o hodnotné ceny;
možnost účasti v projektech.
V prosinci 2014 se zúčastní pedagogové naší školy akreditovaných školeních zaměřených na práci s digitálním vzdělávacím obsahem a s dotykovými technologiemi.
Do konce roku 2014 plánujeme nákup a montáž dotykové tabule Smartboard.

Ve středu 5. 11. 2014 se děti z MŠ a žáci ze ZŠ byli podívat na výlov rybníku – fotogalerie.

KAŽDÝ DEN CHVILKU S KNIHOU

KAŽDÝ DEN BY DĚTI MĚLY CHVILKU VĚNOVAT ČTENÍ A ABY SVÉ ČTENÍ ZDOKONALOVALY, JE DOBRÉ SE SNAŽIT:

– číst bez chyb
– číst co nejplynuleji
– číst zřetelně se správnou výslovností, s přirozenou intonací, s pauzami
– porozumět přečtenému

V letošním školním roce každý žák (3., 5. ročníku) přečte 4 knihy s příběhem /encyklopedie se nepočítají/.

Při výběru knihy se můžete inspirovat na těchto stránkách:
http://www.rostemesknihou.cz/cz/pro-rodice/deti-do-10-let-nove-knihy/

Po jejím přečtení žák zapiše do svého Čtenářského deníku:
– NÁZEV KNIHY
– AUTOR /pokud je přeložena, vědět z jakého jazyka/
– ILUSTRÁTOR
– STRUČNÝ OBSAH – v jakém prostředí se příběh odehrával, postavy, o čem příběh byl, názor na knihu, proč bys ji doporučil spolužákům k přečtení…

A DO KDY KNIHY PŘEČÍST?
3.11.
19.1.
30.3.
8.6.

V týdnu od 3. 11. do 7. 11. 2014 plnili žáci 1.až 5. ročníku úkoly z projektu Každý den chvilku s knihou.
Knihy, které jsou věku dětí nejbližší, jsme si společně prohlédli a popovídali o hlavních hrdinech pohádkových příběhů. Nechybělo čtení, prohlížení knížek a také pohádkové soutěže s malými odměnami.

Starší děti se vtipnou a poutavou formou seznámili se životem knihy – jak vzniká, jak ze světa odchází, jak se mají čtenáři ke knihám chovat. Dozvěděli se, jakou funkci má obal na knize, desky, titulní list, hřbet knihy, co je to tiráž, ilustrace apod. Formou hádanek, kvízů objevili i zajímavosti ze života nejznámějších českých i světových autorů dětských knih.

Ve středu 5. 11. 2014 děti besedovali s pamí Mgr.Jindřiškou Červenou – knihovnicí Městské knihovny v Přešticích.
Foto ve Fotogalerii.

Jídelní lístek

Veškerá dokumentace školy je umístěna na vývěskách ve škole.
Seznámení se školními řády a vnitřními řády součástí školy potvrzují zákonní zástupci dětí a žáků svým podpisem.