header image
 

All posts in Březen, 2015

KANTOR IDEÁL – Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky

Cílem projektu KANTOR IDEÁL je průběžná podpora pedagogů při integraci ICT do výuky formou mentoringu a koučinku a zároveň vzdělávání pedagogů zaměřené na zvýšení kompetencí pro práci s technologiemi, které již škola vlastní a vytvoření nových kompetencí pro práci s novými technologiemi využívajícími dotyková zařízení. Součástí projektových aktivit je i vzdělávání ředitelů škol, které zahrnuje povinnou aktivitu – proškolení v oblasti zadávání veřejných zakázek a dále vzdělávání v oblasti využití digitálních techologií v životě školy.
Tento týden jsme získali 4 dotykové notebooky pro přípravu pedagogů.

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“.

„OP VK – Investice do rozvoje vzdělávání“

www.strukturalni-fondy.cz

www.esfcr.cz

Exkurze do Techmanie v Plzni

Plzeňské science center Techmania je v České republice ojedinělým projektem, experimentální stanicí pro zvídavé, která představuje ideální syntézu mezi platformou neformálního vzdělávání a populární turistickou destinací. Cílem Techmanie je napomáhat veřejnosti, zejména žákům, studentům a rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.

Techmania Science Center vytváří ucelený městský areál věnovaný popularizaci vědeckých a technických témat. Nachází na téměř 30 000 m2 a jeho součástí je kromě prvního 3D Planetária v ČR také hlavní expoziční hala, která bude po rekonstrukci znovu otevřena v jarních měsících roku 2014, parkovací dům a další objekty.

Science center systematicky nabízí stálé i putovní expozice, jejichž doménou je interaktivnost. Fyzika, chemie, matematika, astronomie či biologie jsou též častými tématy populárně-vzdělávacích show či workshopů. Techmania hodlá zejména školním skupinám poskytovat prvotřídní zázemí svých špičkově vybavených školních laboratoří, dílen či kluboven. Jako iniciátor, partner či koordinátor řady českých i mezinárodních projektů působí tým Techmanie velmi aktivně na poli komunikace vědy; jeho projektové aktivity sahají od pořádání edukativních soutěží či seminářů přes tvorbu vzdělávacích materiálů či organizaci tematických výstav věnovaných potenciálu vědeckovýzkumných center až po národní koordinaci tak významných akcí, jako je např. Noc vědců.

Budoucnost projektu Techmanie, u jehož zrodu stála v roce 2005 společnost ŠKODA Transportation, a. s. a Západočeská univerzita v Plzni, je jasná: Techmania chce sloužit jako pevná součást neformálního vzdělávání škol a veřejnosti v České republice. Techmania usiluje o postavení vůdčí organizace na poli české komunikace vědy a o maximální možnou podporu vědy a techniky.

My jsme se tentokrát byli podívat do planetária. Projekční sál ve 3D Planetáriu nabízí dvoj- a trojrozměrné projekce na kulovou plochu. Samotná projekce má jedno z nejjemnějších rozlišení ve 3D na světě. Sál disponuje 90 polohovacími sedadly. Během promítání můžeme navštívit až 140 000 hvězd, shlédnout věrný model naší Galaxie, stejně jako desítky mlhovin i samotnou strukturu vesmíru. Kromě zobrazení astronomických objektů se můžeme proletět základním kamenem života – DNA, nebo porovnat atomovou strukturu uhlíku ve formě grafitu a diamantu. To vše v unikátní kupoli o vnitřním průměru 14 metrů. Sofistikovanou promítací 3D technologií od společnosti Sky-Skan disponují v současné době pouze 3 evropská science centra: varšavské Centrum Nauki Kopernik, barcelonské CosmoCaixa a plzeňská Techmania Science Center.

Každé promítání trvá 55 minut a obsahuje – předfilm (Obloha nad Plzní / Krásy vesmíru) a hlavní film (Astronaut / Země, Měsíc a Slunce / Život: vesmírný příběh).

V pondělí 2. 3. 2015 navštívili Techmanii i žáci naší školy. Moc se nám tam líbilo…
Podívejte se do Fotogalerie.