header image
 

All posts in Listopad, 2019

Fotografování

13. 11. 2019

V měsíci říjnu proběhly v rámci projektu Šablony II v naší mateřské a základní škole dva projektové dny „Rybářský den“ a „Třídíme odpady“.

    Newer Entries »