header image
 

All posts in Září, 2022

Ve čtvrtek 15. září jsme vyrazili na výlet na zámek Blatná. Jednalo se o projektový den mimo školu „Od minulosti po současnost“, který byl plně hrazen z projektu Šablony III Lužany. 
Zámek Blatná je vedle Švihova a Červené Lhoty jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel v České republice. Díky dlouhé historii, svébytné architektuře i současnému stavu zámeckého parku, každodenně hojně navštěvovaného hlavně díky existenci daňků a pávů, je tento zámecký soubor bezpochyby klenotem mezi českými hrady a zámky. 

Nás na zámku čekaly dvě hlavní aktivity, díky nimž jsme poznali jak kus minulosti, tak kus vlastní současnosti. Minulost zde byla prezentována prohlídkou zámku s průvodcem, současnost výstavou lego modelů a pobytem v lego herně. 

Na začátek jsme zvolili výstavu „LEGO Czech repubrick“, která aktuálně probíhá právě na zámku Blatná. V Rejtově paláci se nám představily modely významných kulturních staveb, ale i nejrůznější modely. Žáci si tak mohli prohlédnout zmenšenou verzi zámku v Červené Lhotě, Staroměstskou radnici, Eiffelovu věž, Taj Mahal, londýnský Tower Bridge, hrad Zvíkov, ale i panelový dům, mapu celého světa, globus, piáno, sportovní automobily, portréty slavných osobností a další. To vše z drobných kostiček stavebnice LEGO. 

Výstava byla doplněna aktivitami, žáci museli vyhledávat konkrétní legové figurky. Pokud je našli, čekala je odměna ve formě legového „Passportu“ s kolekcí samolepek. 

Po prohlédnutí všech modelů a objevení ukrytých postaviček jsme se přesunuli do legové herny. Žáci si v ní mohli sestavit vlastní model hradu, podepsat se legem na zeď nebo si vyzkoušet další aktivity spojeného s touto známou a oblíbenou stavebnicí. Fantazii a originálnosti se zde meze nekladly a děti si pobyt v legové herně užily dosyta. Nejenže procvičily svou jemnou motoriku, ale ještě se zrelaxovaly před prohlídkou zámku. 

Po legové herně a obědové pauze už na nás čekal průvodce Matěj, který se nám představil a vzal nás na prohlídku zámku Blatná. Prohlídka zámku byla uzpůsobená věku školních dětí. Průvodce Matěj dokázal žáky vtáhnout do děje a ti aktivně odpovídali na jeho zvídavé otázky. Nenásilnou formou se tak dozvěděli něco o historii zámku a jeho okolí, prohlédli si zbraně, obrazy, suvenýry z rozličných cest majitelů zámku na jiné kontinenty, prozkoumali zámecké vězení a zámecký záchod, tzv. prevét, jehož název žáci z velké části znali.   

I přes nepříznivé počasí, kvůli kterému jsme nenavštívili zámecký park, se výlet vydařil a všichni jsme si ho moc užili.

Fotografie je možné prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Petra Beránková

1. Heslo musí být dostatečně dlouhé

Za bezpečné se považuje heslo o délce alespoň 15 znaků.

2. Heslo musí být unikátní

Pro přístup k různým účtům nepoužívejte stejná hesla.

3. Heslo musí kombinovat znaky

Heslo by mělo obsahovat písmena, číslice, speciální znaky. Nepoužívejte

sekvence znaků na klávesnici (např. qwertz). Vhodné je použít specifickou frázi,

slovní spojení nebo počáteční slabiky slov konkrétní věty.

4. Používejte vícefázové ověřování

Pokud je to možné, použijte dvoufázové nebo vícefázové ověřování, tedy

např. potvrzení hesla pomocí mobilního telefonu.

5. Používejte zabezpečené správce hesel

Hesla si neukládejte, nebo správce hesel opatřete velmi silným heslem.

6. Pozor na bezpečnostní otázky

Volte takové otázky, na které nelze najít odpověď na sociálních sítích.

7. Heslo s nikým nesdílejte

Své heslo nikdy nikomu neprozrazujte, i kdyby šlo o vašeho nejlepšího

kamaráda. Dávejte si pozor, kam heslo zadáváte – nenechte se nachytat

na phishingové útoky.

Naše škola provádí systematickou činnost v oblasti týkající se zneužívání návykových látek,

protidrogové prevence a šikany. Má vypracovaný Minimální preventivní program. Pořádané

akce v průběhu roku budou zaměřeny na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

 Pro žáky i rodiče nabízí škola v oblasti protidrogové prevence

a) navázání kontaktu s odborníkem (PPP Plzeň – jih, SVP Plzeň, MÚ Přeštice a další)

b) konzultační hodiny metodika prevence – po předchozí dohodě

c) besedu s odborníkem (podle zájmu rodičů)

V případě, že selhala preventivní opatření, a v případě podezření, že žák zneužívá návykové

látky, škola (metodik prevence a výchovný poradce) dle svých odborných znalostí

a komunikativních sociálních dovedností provede diskrétní šetření a pohovor s žákem.

Zákonným zástupcům doporučí návštěvu u odborníka ze zdravotnického zařízení,

pedagogicko-psychologické poradny, odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Při potvrzeném důvodném podezření kontaktuje škola zákonné zástupce.

V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí

pro žáka další péči opakovaně, uvědomí škola zákonné zástupce a zároveň Městský úřad

Přeštice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Oba partnery seznámí s postupem školy.

V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo

v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování, škola

1. uvědomí zákonné zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení

2. uvědomí příslušný odbor sociálních věcí a zdravotnictví

3. v případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona (ohrožení

mravní výchovy dítěte nebo zanedbání povinné péče) oznámí věc policii.

Mgr. Věra Drdová, metodička prevence