Informace pro žáky 3., 4., 5. ročníku

V pondělí 4. 1. 2021 začínáme s výukou podle rozvrhu – Aj.

Potom samostatně:

3. roč. Prv – opakovat podle učebnice s.21 – téma Povolání, s. 22 – 23 – téma Vánoce.

4. roč. Přír. – pročíst Ekosystém Les – U s. 18 – 26, splnit úkoly PS s. 10 – 12, úkol 6 neplnit.

5. roč. Přír. – pročíst Mírný pás s. 39 – 40, zapsat poznámky do malého sešitu, splnit úkoly s. 29, 31.

4., 5. roč. – připravit k odevzdání Čtenářský deník (2 knihy za 1. pololetí) – termín odevzdání bude upřesněn.

Od úterý 5. 1. 2021 distanční výuka podle rozvrhu.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.