Odevzdání vypracovaných úkolů

  • v pátek 22. 1. 2021 do připraveného kontejneru
  • podepsané, zabalené do igelitu

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.