Vzpoura úrazům u nás ve škole

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Tento benefit poskytujeme všem školám bezplatně, abychom informovali děti a studenty o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.

Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Naši školu navštívili dva ambasadoři projektu, mluvili s dětmi o svém úrazu a o životě s následným postižením. Součástí setkání byly interaktivní soutěže a diskuse na téma úrazů. Děti dostaly dárky a edukační materiály.

Právě hendikepovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.
Fotogalerie.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsluzany.info/wp-trackback.php?p=1186 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.