Malý záchranář

„I MALÝ ZÁCHRANÁŘ SE MŮŽE V ŽIVOTĚ STÁT VELKÝM ZACHRÁNCEM“  

V úterý 28. 5. 2019 jsme se zúčastnili soutěže Malý záchranář.

Soutěž je určena od roku 2011 pouze pro žáky 4. – 5. tříd základních škol Plzeňského kraje a to ve dvouletých cyklech. (Každá škola se oblastního kola soutěže účastní jednou za dva roky.)

Hlavními cíli soutěže jsou:

  • Pomoc školám při začlenění tematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ do vzdělávacích programů na základních školách.
  • Příprava obyvatelstva na mimořádné události.
  • Propagace integrovaného záchranného systému.
  • Možnost zažít den plný soutěží a zábavy v přítomnosti záchranářů.
  • Vychovat mladou generaci ohleduplnou a užitečnou sobě i svému okolí při setkání rizikovými situacemi v běžném životě.

V celkovém počtu 12 družstev se naše družstvo ve složení JANA DUCHKOVÁ, ALBERT ŠIMONOVSKÝ, VÁCLAV KUČERA, NATÁLIE BERÁNKOVÁ se umístila na 4. místě. 3. místo nám uteklo o 0,5 bodu.

Našim soutěžícím gratulujeme.

Foto ve Fotogalerii.


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsluzany.info/wp-trackback.php?p=1557 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.