Úspěchy

V říjnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Kaštánek na Juniorfestu“, která byla vyhlášena v rámci MFF Juniorfest. 

V I. kategorii pro předškoláky a žáky 1. a 2. třídy se umístila naše žákyně 2. ročníku Eliška Havránková. 

Ve II. kategorii pro žáky 3. – 5. třídy se umístila naše žákyně 3. ročníku Lenka Lešetická. 

K úspěchu moc gratulujeme a věříme, že vítězů výtvarných soutěží bude i v následujícím roce přibývat. 


Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.