Plánované akce květen, červen

Exkurze na Ekofarmu Milínov (MŠ, ZŠ) – 15. 5. 2023

Výchovný koncert v ZUŠ Přeštice (ZŠ) – 23. 5. 2023

Slavnost Slabikáře (ZŠ) – 9. 6. 2023

Pasování na školáky, rozloučení s žáky 5. ročníku (MŠ, ZŠ) – 27. 6. 2023

Výlet do Dinoparku v Plzni (MŠ, ZŠ) – 16. 6. 2023

Exkurze žáků 5. ročníku do ZŠ Přeštice (ZŠ) – 26. 6. 2023

Exkurze do SVČ Slunečnice (ŠD) – červen 2023

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.