Informace pro zákonné zástupce_MŠ

DŮLEŽITÉ INFORMACE!

Děti MŠ přicházejí do školy vchodem přes školní zahradu.

Pověření pedagogičtí pracovníci vyzvedávají děti u vstupu do budovy a při odchodu je ke vstupu doprovázejí.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám.

Výjimku tvoří zákonní zástupci, jejichž děti nastupují prvním rokem do MŠ. Tito mohou vstoupit do budovy školy při prvním dni nástupu dítěte.

Po vstupu do budovy školy musí každý použít dezinfekci na ruce.

Každé dítě bude mít s sebou na den minimálně 1 roušku a sáček na její uložení, pro případ podezření nákazy.

Jelikož není umožněn přístup do budovy školy, PROSÍME zákonné zástupce o průběžné sledování informací a seznámení se školním řádem na webových stránkách školy (viz. níže).

Děkujeme všem za pochopení a respektování daných pravidel a těšíme se na brzké shledání.

Zaměstnanci MŠ a ZŠ

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.