Informace pro ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE _ZŠ

Žáci ZŠ přicházejí do školy hlavním vchodem.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Po vstupu do budovy školy musí každý použít dezinfekci na ruce.

Jelikož není umožněn přístup do budovy školy, PROSÍME zákonné zástupce o sledování žákovské knížky a webových stránek školy.

Každý žák bude mít s sebou minimálně 1 roušku a sáček na její uložení (v aktovce), pro případ podezření nákazy.

Děkujeme všem za pochopení a respektování daných pravidel.

Zaměstnanci ZŠ

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.