header image
 

All posts in Prosinec, 2021

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN ze dne 23. 12. 2021 bude na školách probíhat preventivní testování žáků a zaměstnanců školy a školských zařízení. Testování bude probíhat v termínech od 3. ledna do 16. ledna vždy v pondělí a ve čtvrtek (v případě příchodu žáka mimo tyto dny tak následující den) a od 17. ledna následně každé pondělí.

Testování se týká všech žáků a zaměstnanců.

Žáci si přinesou nejméně 2 ks respirátoru nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v nové roce 2022 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Lužany

Pokud si chcete vyzkoušet připojení k Teams, připojte se dnes v době od 17.00 do 17.30 hodin.

Zprávu SMS s negativním výsledkem PCR testu Vašeho dítěte zasílejte na tel. číslo 734 478 419 nebo 605 520 209.

Bez negativního výsledku testu nebude žák od pondělí 13. 12. 2021 vzděláván prezenčně.

V pátek 3. 12. 2021 přišel k nám do školy čert s Mikulášem a andělem. Nejdříve to za dveřmi jen tak čertovsky cinkalo, pak čert bouchl do dveří zvenku a potom přišli. Mikuláš byl hodný, čert byl veliký a uměl hodně hudrovat a anděl andělsky krásný a hodný. Báli jsme se, aby si někoho čert nevzal do pekla, protože si na některé žáky chystal pytel. Nakonec to dobře dopadlo, zůstali jsme všichni ve škole a dokonce jsme dostali i sladkou odměnu.

Foto ve Fotogalerii.