Informace k návratu dětí a žáků do školy

MŠ_ Vzdělávání bude pouze pro předškoláky, testování – viz ZŠ, ale za přítomnosti zákonných zástupců nebo doprovázející osoby.

_V pátek 9. 4. 2021 se koná informační schůzka k návratu žáků do školy pro žáky a jejich zákonné zástupce:

1., 2. roč. od 10.30 hodin,

3., 4., 5. roč. od 11 hodin.

Sejdeme se všichni v MS Teams.

Sledujte webové stránky školy.

TESTOVÁNÍ

(v souladu s Mimořádným opatřením MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN)

Žáci budou povinně pravidelně testováni antigenními testy na přítomnost COVID-19 2 x týdně. První test bude vždy v 1. den prezenční výuky v daném týdnu, další test ve čtvrtek. V případě odmítnutí testování nebude možná přítomnost žáka při prezenční výuce a žák se bude individuálně vzdělávat doma, plnit úkoly, odevzdávat je. Vzdělávání nebude probíhat distanční formou.

Jedná se o neinvazivní antigenní testy, kdy stěr se provádí samostěrem z nosu pomocí tyčinky. Tyčinka se zasouvá jemně do nosní dírky tak, aby hlavička výtěrové tyčinky byla zcela zasunuta do nosní dírky (cca 1,5 cm) a jemně se 5 x otočí v každé nosní dírce. Následně po výtěru se tyčinka zasune do přiloženého testovacího balíčku a dohlížející osoba provede další kroky (zakapání roztokem a vyhodnocení). Výsledek testu je znám po 15 minutách.

V individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám, bude umožněna asistence třetí osoby (zákonného zástupce) u žáků 1. a 2. ročníku. Třetí osoby nebudou vpouštěny do prostor školy, aby nedocházelo k rizikovému kontaktu.

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ: Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Dále se neprovádí testování u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a karanténu a zároveň neuplynulo více jak 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (lékařská zpráva).

LEPU testy; instruktážní video – web MŠMT;

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.