Provoz školy od 3. 5. – upřesnění informací

Testování žáků:

1 x týdně v pondělí (žáci příchozí jiný den budou testováni v den příchodu na prezenční výuku);
ostatní informace k testování zůstávají v platnosti.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.