Ve zdravém těle- zdravý duch

Ve čtvrtek 27. 5. 2021 a v pátek 28. 5. 2021 pod vedením odborníka z praxe – zdravotní sestry sl. Karolíny Tikalové – jsme uskutečnili v naší škole dvoudenní projekt na téma VE ZDRAVÉM TĚLE – ZDRAVÝ DUCH, který byl finančně podpořen grantovým programem MAS Aktivios, z.s. – ProŠkoly 2020 ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna.

Téma Zdraví, první pomoci je velmi důležité už i pro žáky 1. stupně ZŠ, kterým byly poznatky přizpůsobeny k věku. Zařazeny byly práce jak samostatné, tak ve dvojicích, ve skupinách, proběhlo názorné i zážitkové učení. Projekt byl rozdělen na několik části: nemoc (příznaky, léčba, léky, prevence, ochrana zdraví, očkování), úraz (druhy, ošetření), první pomoc (resuscitace, masáž srdce, důležitá telefonní čísla, lékárnička). S obvazy a trojcípým šátkem děti nacvičovaly obvazování různých zranění, obvazovaly sebe, poté i kamaráda. Prohlédli jsme si lidskou kostru a jednotlivé kosti. Části lidského těla a kostru jsme popisovali na didaktickém obrazu, ale i na svých spolužácích. Pustili  jsme si na interaktivní tabuli program pro školy – První pomoc – Záchranný kruh. Největším zážitkem byl nácvik resuscitace na figuríně. Projekt jsme zakončili nácvikem telefonního rozhovoru na linku 112, malováním a koláží všech obrázků k tématu.

Fotografie na wp.zsluzany.info ve Fotogalerii.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.