Upozornění pro zákonné zástupce dětí

Příchod dětí do MŠ z důvodu zajištění provozu a stravování

do 7.45 hodin.

Vstup do MŠ zůstává zadním vchodem přes zahradu školy.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.