Dva úkoly pro děti z MŠ

  1. Nakresli postavu na papír – velikost A4.
  2. Nakresli domeček na papír – velikost A4. Úkoly jsou pro všechny děti. Prosíme rodiče, aby výkresy podepsali, zabalili do folie a odevzdali do kontejneru ve vchodu do školy.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.