Způsob vydání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019 – 2020 dne 30. 6. 2020

Žákům, kteří se účastní vyučování ve škole, bude vysvědčení vydáno dne 30. 6. 2020 v 8 hodin ve třídě.

Žákům, kteří se dobrovolné výuky neúčastní, bude vysvědčení vydáno vysvědčení dne 30. 6. 2020 v době od 8.15 do 8.30 hodin na školní zahradě.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.