Krásné prázdniny…

A školní rok 2019/2020 nám pomalu končí. Byl to rok plný aktivit, ale také rok, který jsme ještě nezažili. Ovlivnil nás všechny nepříjemný stav ohledně pandemie. Ale my jsme to společně vše zvládli, díky Vám, rodičům, pokračovala i výuka na dálku a za to vám moc děkujeme. Za spolupráci, příspěvky, pochopení a ochotu během celého roku. Doufejme, že příští školní rok nám přinese spíše ty příjemné chvíle a my si budeme společně opět vycházet vstříc. Děti, které nastoupily za nelehkých podmínek do školky i školy, byly skvělé. A ty, které nenastoupily, též. Pracovaly na dálku a za to jim moc děkujeme. Snad nám tato nelehká doba ukázala, že se dovedeme semknout, doplňovat se navzájem a spolupracovat. Věřte, že ani pro nás to nebylo a ani není lehké období. Prázdniny se blíží mílovými kroky ( ty opravdové prázdniny), a proto vám přejeme, abyste si je všichni náležitě užili a budeme se na vás těšit v novém školním roce. Budoucím školákům přejeme úspěšný start do nové etapy jejich života.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.