Poděkování

Děkuji tímto rodičům, prarodičům, zejména učitelkám ZŠ a MŠ, provozním zaměstnancům za zodpovědný přístup ke vzdělávání svých a svěřených dětí, zodpovědné plnění pracovních povinností, plnění nelehké distanční výuky za podpory pedagogů a rodičů. Zvládáme toto nelehké období.

Děkuji Vám všem.

Mgr. Jana Sedláčková, ředitelka školy

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.